L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Danemark > Politiques et lois en matière de santé publique

Montrer le résumé/citation:

Trié par:
Pays: Danemark - Sujet: Politiques et lois en matière de santé publique

 1. Danemark - Politiques et lois en matière de santé publique - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Executive Order on the reporting of COVID-19 related income (Order No. 713 of 26/04/2021). (Bekendtgørelse om indberetning af covid-19-relateret indtægt) - Legislation on-line

  Adoption: 2021-04-26 | DNK-2021-R-111223

 2. Danemark - Politiques et lois en matière de santé publique - Loi

  Law (No. 158 of 02/02/2021) on the notification of holidays, etc. as a result of the reintroduction of the wage compensation scheme in connection with the management of COVID-19 (Lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19) - Legislation on-line

  Adoption: 2021-02-02 | DNK-2021-L-111225

 3. Danemark - Politiques et lois en matière de santé publique - Loi

  Law (No. 157 of 2/2/2021) on the obligation to ensure COVID-19 testing of migrant workers upon entry into Denmark. (Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark) - Legislation on-line

  Adoption: 2021-02-02 | DNK-2021-L-111226

 4. Danemark - Politiques et lois en matière de santé publique - Loi

  Law (No. 1641 of 19/11/2020) on employers' access to require employees to be tested for COVID-19 etc. (Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.) - Legislation on-line

  Adoption: 2020-11-19 | DNK-2020-L-111227

 5. Danemark - Politiques et lois en matière de santé publique - Loi

  Law (No. 1336 of 11/9/2020) on access to the implementation of temporary division of labor as part of the handling of COVID-19. (Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19) - Legislation on-line

  Adoption: 2020-09-11 | Date d'entrée en vigueur: 2020-09-14 | DNK-2020-L-111228

  The division of labour scheme acts as a replacement to the salary compensation scheme, which lapsed on 29 August 2020. The main objective of the new scheme is to extend the transitional period by providing support to companies to avoid redundancies as a result of the expiration of the salary compensation scheme.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer